Samarbejde med UNICEF Danmark

Leg med IT har  samarbejde med UNICEF Danmark udarbejdet undervisningsmaterialet “SOFIE FINDER GULD I MYANMAR – DET GYLDNE LAND”.

Materialet er støttet af Danida og stilles gratis til rådighed for alle skoleelever i Danmark og kan bestilles på UNICEFs hjemmeside.

Det trykte materiale henvender sig primært til mellemtrinnet.

Det digitale materiale vil finde sin anvendelse i både indskoling, mellemtrin og udskoling.

www.sofieimyanmar.dk findes en lang række digitale undervisningsforløb der knytter sig til det trykte materiale, samt til arbejdet med Børnekonventionen, Verdensmålene og landet Myanmar.